photo1
photo1
photo1
photo1
photo1

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

เข้าสู่ระบบ

2678
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
5
19
2555
350
453
2678

Your IP: 3.235.24.23
2020-03-30 15:17

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศชาย
ชาย
หญิง
รวม
  ห้องเรียน
ม.1
69
70
139
5
ม.2
74
82
156
4
ม.3
75
70
145
4
รวมมัธยมต้น
218
222
440
13
ม.4
37
63
100
4
ม.5
49
60
109
4
ม.6
37
72
109
4
รวมมัธยมปลาย
123
195
318
12
รวมทั้งหมด
341
417
758
25

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562