photo1
photo1
photo1
photo1
photo1

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ปัญญาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

เข้าสู่ระบบ

17376
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
74
183
17086
360
390
17376

Your IP: 44.200.171.74
2022-08-18 00:57

การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
และรับโล่รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์

  

      

  

    

  

โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ทำพิธีมอบทุนยากจนปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562

  

      

  

    

  

การอบรมวินัยจราจร

2 สิงหาคม 2562

  
  

คณะอนุกรรมการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562